اعلام فرصتی دیگر برای داوطلبین دعوت شده به مصاحبه علمی دکتری تخصصی(غائبین)..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مهربان به روابط عمومی دانشگاه خبر داد:

20 محصول مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان آماده تجاری‌سازی است

هیات رئیسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان استان به دکتر فرهاد رهبر تبریک گفتند..