پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

با حضور دکتر طهرانچی

دفتر تقریب مذاهب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار افتتاح شد