اطلاعیه های مهم

قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع ارشد و دکتری...

با حضور دکتر طهرانچی

دفتر تقریب مذاهب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار افتتاح شد

عضویت هیات علمی واحد زاهدان در مرکز تبادل اطلاعات آکادمیک چین، اروپا و آمریکا

                                                                                                                                                                                                                                                                      

اخبار و اطلاعیه ها